TAGLEJLIGHED

Etageejendomme i danske byer har oftest et uudnyttet potentiale under taget.

ST Byg har stor ekspertise i at renovere øverste etage og lægge nyt tag på etageejendomme i større danske byer. Samtidig skabes flere kvadratmeter beboelse ved at udnytte tagetagen i forbindelse med udskiftning af taget.

Ejendommen får højere lejeindtægter

Nye kvadratmeter i eksisterende etagebyggerier er en investering, som kan betale sig, når taget alligevel står for udskiftning. Stillads og kran er alligevel i spil under en sådan renovering og ved at rydde hele tagkonstruktionen væk, opstår nye muligheder. De nye kvadratmeter bliver til attraktive lejligheder, som oftest har unikke udsigter over byens tage. Med stor mangel på boliger i danske storbyer er investeringen i taglejligheder hurtigt sikret via udlejning til attraktiv husleje.

Støjreduktion sikrer godt naboskab

Støjreduktion i etageadskillelsen er et fokusområde, når ST Byg går i gang med renovering. Der arbejdes med materialer og metoder, der sikrer, at beboerne på den øverste etage ikke bliver generet af at de får nye overboer. Samtidig får etageadskillelsen isolering så varmespildet reduceres betydelig.

ST Byg kan hjælpe med hele projektet

Står du overfor at skulle renovere en ejendom med uudnyttet loftrum, kan ST Byg hjælpe med hele projektet. Fra ide til indflytningsklare taglejligheder bliver dit projekt gennemført efter aftaler og med fuld fokus på kvaliteten. De eksisterende beboere tages der også mest mulig hensyn til gennem processen.

For mere info kontakt ST Byg 

Tlf.: 98 65 34 35

Mail: Soren@stbyg.dk

st byg taglejlighed koebenhavn 9 1
st byg taglejlighed koebenhavn 10
st byg lejlighed koebenhavn 2
st byg lejlighed koebenhavn 3
st byg lejlighed koebenhavn 13
st byg lejlighed koebenhavn 1
st byg lejlighed koebenhavn 14
st byg tagkonstruktion ejendom koebenhavn 16
st byg tagkonstruktion ejendom koebenhavn 2
st byg lejlighed koebenhavn 4
st byg lejlighed koebenhavn 24
st byg taglejlighed koebenhavn 3
st byg taglejlighed koebenhavn 1
st byg taglejlighed koebenhavn 8
st byg taglejlighed koebenhavn 14
st byg taglejlighed koebenhavn 15
st byg taglejlighed koebenhavn 17
st byg taglejlighed koebenhavn 9
st byg taglejlighed koebenhavn 2