PAPIR ISOLERING

papir Isolering- og indeklima

Papiret virker Fugt absorberende hvilket giver astma og allergi forbundet anledning til at anbefale denne type isolering i huse. Den klassiske isolering med dampspær der skal tætnes mellem loft og isolering er ikke nødvendig når der vælges papir isolering. Papiret absorberer fugten fra f eks badeværelse, efterfølgende tørrer isoleringen selv og fugten forsvinder via luftgennemstrømningen på loftet. Mange huse har slet ikke eller dårlig dampspær i dag, hvilket gør at bats isolering der ligger på loftet suger fugt og holder på denne, hvilket skaber højere luftfugtighed i huset. 

 

Papir Isolering – og varmetab

Isolering på loft er i dag en nødvendighed for at holde en fornuftig bolig økonomi uanset og der er tale om nyt eller gammel hus. De mange forhindringer som ventilationsrør, spær, skorstene og kabler gør at der kommer mange samlinger, huller og sammenpresninger i den klassiske Bats måtte isolering. Papir isolering pustes ind og lukker tæt om alle lofts forhindringer. Dette sikrer husejer mod kulde tab, og tab af varme kroner. Trods mange boligejere indsats for at få isoleret ordenligt. Er mangelfuld isolering stadig et stort problem i mange huse.

 

Papir Isolering – mindre arbejdsløn og spild

Arbejdsmiljø og besparelse går sjældent hånd i hånd i byggeriet, men ved brug af Papir isolerings metoden undgå tømrerne at kravle rundt på knæ i lange perioder, slæb med bats op gennem små lofts lemme og tilskærings timer/spild af isolering er helt sparet væk Da isoleringen pumpes direkte op på loftet og lægges ud i alle hjørner og rundt om alle forhindringer i en arbejdsgang, sparer bygherre mange penge på løn-timer til håndværkere. 

For mere info kontakt ST Byg 

Tlf.: 98 65 34 35

Mail: Soren@stbyg.dk

20200211 093802 1
st isolering foto 7 192
st isolering udsugning af gammel isolering fra loft med lidt plads 7 1 2
imgl1275 3
imgl1257 2
imgl1221 2
imgl1214 2
st isolering foto 2 172
st isolering facbook cover post 04
st isolering facbook cover post 02