VI UDFØRER ALLE ENTREPRISEFORMER

​Hos ST Byg udfører vi arbejde inden for totalentreprise, fagentreprise og hovedentreprise til private og erhverv. De forskellige entrepriseformer er et udtryk for, hvor de forskellige ansvarsområder er placeret. Det er meget vigtigt at vælge den rigtige entrepriseform, og derfor bør du nøje udvælge den form, der passer til dit projekt.

Fagentreprise

Fagentreprise er kendetegnet ved, at du selv står for at levere det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale – evt. sammen med en rådgiver. Indhentning af byggetilladelse samt styring og koordinering af byggeprocessen er også noget, du varetager ved siden af det arbejde, vi udfører hos ST Byg. Fagentreprise er ofte den optimale entrepriseform til meget små projekter.

 

Hovedentreprise

Er hovedentreprise den rette entrepriseform for dig? Her skal enten du eller din rådgiver levere det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale. Du skal som bygherre også selv stå for anskaffelsen af byggetilladelsen – men du henter tilbud på alt håndværksarbejdet fra ST Byg (hovedentreprenøren). Vi er ansvarlige for koordinering og udførslen af arbejdet, og ST Byg indgår kontrakter med underentreprenører, hvis det er nødvendigt. Hovedentreprise er en meget anvendt entrepriseform for den private bygherre og er velegnet til store såvel som mellemstore opgaver. 

Totalentreprise

Totalentreprise er ofte velegnet til store byggeprojekter. Her udarbejder ST Byg (totalentreprenøren) skitseforslag og færdige tegninger efter de ønsker og behov, du har til byggeriet. Vi varetager anskaffelsen af byggetilladelsen og koordineringen af alt arbejdet, men du er selvfølgelig velkommen til at have en rådgiver, der følger det udførte arbejde.